Blago
Žagani les:
- Bukev,
- Bukev za pizzerije.
- hrast
- smreka
dolžina 25cm, 33cm i 50cm,

Pakirano v dveh velikosti palete:
   1m x 1m x 1,8m
   1m x 1m x 1m
   

Trske jelke

Ppakirane v tkane vrečke,
na paletah ali po izboru kupca.